Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022)

19/08/2022 754 0
Ngày 15/8/2022, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022).

Sample Plan