Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022)

19/08/2022 762 0
Ngày 15/8/2022, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022).

Đ/c Sầm Việt An - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Ảnh: Hoài Nam

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Sầm Việt An - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Sở; cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành (tổng số 261 người). Báo cáo viên tại Hội nghị do đ/c Sầm Việt An - Bí thư Đảng ủy và đ/c Ngô Thị Cẩm Châu - Đảng ủy viên thực hiện.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã tập trung triển khai nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022). Đặt biệt, quán triệt việc chú trọng thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, cụ thể Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành dự Hội nghị đã nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu đầy đủ.

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành dự Hội nghị. Ảnh Hoài Nam

Hội nghị đã kịp thời quán triệt cấp ủy các chi bộ trực thuộc và cá nhân, gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Tác giả bài viết: TH

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu