Hạ Lang (Cao Bằng): Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch

15/09/2021 225 0
Chiều ngày 10/9, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025.

Sample Plan