Hạ Lang (Cao Bằng): Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch

15/09/2021 1103 0
Chiều ngày 10/9, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025.

Ha Lang
Các đại biểu dự cuộc họp

Ban Chỉ đạo huyện đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động thực hiện Chương trình đột phá về phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Qua đánh giá thực trạng du lịch Hạ Lang là địa phương có nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc, trên địa bàn huyện có nhiều di tích lịch sử, di tích danh lam thắng cảnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh xếp hạng như chùa Sùng Phúc, đền thờ Tô Thị, động Dơi và còn nhiều điểm du lịch khác như lục địa cổ tại xã Minh Long, đồn Pháp tại xã Lý Quốc... Tuy nhiên, các điểm du lịch chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng về du lịch, chưa có sự kết nối với các điểm du lịch nên chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận một số nhiệm vụ đột phá như: Triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá về công tác quy hoạch, quản lý phát triển du lịch cho phù hợp với phát triển từng vùng theo hướng ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ, thương mại, du lịch một cách đồng bộ; tập trung huy động các nguồn lực theo hướng xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông phục vụ tham quan du lịch tại các điểm di sản địa chất.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 huyện yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng quản lý của đơn vị mình, các nhiệm vụ được phân công và thực hiện nghiêm túc; tập trung huy động các nguồn lực theo hướng xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông phục vụ tham quan du lịch tại các điểm di sản địa chất; xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh; mở các lớp dân ca, dân vũ tại địa phương; tổ chức triển khai đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp, dịch vụ, các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm có quy mô sản xuất phù hợp, trong đó tập trung vào phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch có thế mạnh; đổi mới cách thức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục ứng dụng công nghệ hiện đại để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh thiên nhiên và con người Hạ Lang./.

Nguồn tin: caobangtv.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu