Phóng sự ảnh: Sôi động sắc màu phiên chợ Non nước Cao Bằng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

11/05/2024 539 0
Từ ngày 29/4 - 01/5/2024, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng tham gia chương trình “Ngày hội non sông thống nhất” trong khuôn khổ các hoạt động tháng 4 “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Sample Plan