Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp chuẩn bị tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Cao Bằng

24/05/2024 517 0
Ngày 25/5/2024, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng họp chuẩn bị tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Cao Bằng. Cuộc họp do đồng chí Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở chủ trì, thành viên dự gồm đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sample Plan