Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp chuẩn bị tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Cao Bằng

24/05/2024 519 0
Ngày 25/5/2024, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng họp chuẩn bị tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Cao Bằng. Cuộc họp do đồng chí Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở chủ trì, thành viên dự gồm đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Toàn cảnh cuộc họp.

Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn Logo, Slogan du lịch Cao Bằng; tạo bộ nhận diện thương hiệu du lịch sử dụng trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch và phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác của tỉnh.

Cuộc họp đã thảo luận, thống nhất các nội dung dự thảo: Kế hoạch tổ chức cuộc thi; Thể lệ tham gia cuộc thi; Quyết định ban hành Quy chế chấm điểm và các mẫu biểu liên quan; Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi…

Đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo bộ phận tham mưu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, tích cực phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức cuộc thi. Trong đó, chú trọng xây dựng hoàn thiện Kế hoạch, Quy chế, Thể lệ; mời thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo phù hợp quy mô, chuyên môn và lên các phương án tổ chức triển khai cuộc thi đạt hiệu quả…

Với sự chủ động, tích cực của Sở VHTTDL trong công tác chuẩn bị, hứa hẹn Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra thuận lợi, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Dương Loan

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu