Tuyên truyền, quảng bá du lịch non nước Cao Bằng trên ứng dụng Zalo

09/09/2021 384 0
Nhằm đa dạng hóa hình thức thông tin, quảng bá du lịch, vừa qua, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch (TTVHTTDL) tỉnh Cao Bằng đã mở tài khoản tuyên truyền, quảng bá du lịch trên ứng dụng Zalo.

Sample Plan