Video Cao Bằng tích cực quảng bá du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2024 498 0
Vừa qua, tại Công viên 23/9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tham gia giới thiệu, xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024.

Sample Plan