Hoạt động khảo sát, kết nối cho mạng lưới đối tác hai Công viên địa chất

29/04/2024 309 0
Từ ngày 24/4 - 27/4/2024, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng phối hợp với Ban Quản lý CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) tổ chức cho mạng lưới đối tác CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) khảo sát các tuyến du lịch trải nghiệm tại CVĐC Non nước Cao Bằng.

Sample Plan