Hoạt động khảo sát, kết nối cho mạng lưới đối tác hai Công viên địa chất

29/04/2024 296 0
Từ ngày 24/4 - 27/4/2024, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng phối hợp với Ban Quản lý CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) tổ chức cho mạng lưới đối tác CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) khảo sát các tuyến du lịch trải nghiệm tại CVĐC Non nước Cao Bằng.

cb

Đoàn khảo sát, nghiên cứu thực địa tại điểm di sản Mắt Thần Núi (huyện Quảng Hoà)

Đoàn đã khảo sát, nghiên cứu thực địa tại các điểm di sản địa chất, cảnh quan thiên nhiên, di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống, các nhà hàng, khách sạn, homestay, điểm dừng chân trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng như: Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Hà Quảng), làng hương Phja Thắp (Quảng Hoà), làng giấy bản Dìa Trên (Quảng Hoà), Mắt Thần Núi (Quảng Hoà), làng đá Khuổi Ky (Trùng Khánh), thác Bản Giốc (Trùng Khánh); đồn điền chè Kolia (Nguyên Bình),…

Tại các điểm khảo sát, đoàn được gặp gỡ các đối tác để trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá gắn với mục tiêu phát triển du lịch bền vững; việc thành lập, quản lý, vận hành mô hình ban quản lý, hợp tác xã tại các làng nghề thủ công truyền thống, làng du lịch cộng đồng và cách thức chia sẻ lợi ích trong mô hình du lịch cộng đồng.

Hoạt động khảo sát nhằm kết nối, hợp tác triển khai các dịch vụ du lịch giữa mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng và CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng thời, đây là cơ hội cho các thành viên đối tác CVĐC giao lưu, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến khai thác các hoạt động trong vùng CVĐC đáp ứng tiêu chí của CVĐC toàn cầu UNESCO.

Nguyệt Anh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu