Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

15/05/2020 31/12/2020

Cao Bằng

1292 0

Ngày 8/5/2020, Bộ VHTTDL phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19

Bản đồ

Lịch trình mẫu