Báo cáo mô hình điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch tại huyện Hòa An

31/01/2024 305 0
Ngày 30/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình báo cáo mô hình điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch tại huyện Hòa An; ra mắt Nhóm bảo tồn và phát triển di sản Then thị trấn Nước Hai.

Biểu diễn Then tại chương trình.

Để bảo tồn và tiếp tục phát triển giá trị văn hóa phi vật thể, tỉnh xây dựng Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025". Mô hình thí điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch tại huyện Hòa An là một trong những hoạt động thiết thực bảo tồn di sản nhằm cụ thể hóa Đề án.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập Nhóm bảo tồn và phát triển di sản Then thị trấn Nước Hai; theo đó, nhóm gồm 15 thành viên chính thức và 7 cộng tác viên. Các thành viên có độ tuổi từ  9 - 60 tuổi, là những người yêu thích hát Then, có kinh nghiệm truyền dạy, biểu diễn hát Then, đàn tính.

Qua thời gian luyện tập, nhóm truyền dạy và xây dựng các tiết mục biểu diễn; các thành viên trong nhóm đánh đàn tính, hát các làn điệu Then cổ, Then cải biên, Then nâng cao. Hiện đã dàn dựng được 8 tiết mục để phục vụ các đoàn khách du lịch khi có nhu cầu thưởng thức hát Then đàn Tính cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Đồng thời, nhóm là lực lượng tích cực trong việc truyền dạy hát Then, đàn tính vào các trường học trên địa bàn.

Ra mắt Nhóm bảo tồn và phát triển di sản Then thị trấn Nước Hai (Hòa An).

Việc ra mắt mô hình điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then gắn với phát triển du lịch tại huyện Hòa An là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

                                                                                                                                                                        Nguồn tin: Báo Cao Bằng điện tử- baocaobang.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu