Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

29/03/2022 84 0
rung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng trân trọng gửi tới du khách video clip "Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng". - Chỉ đạo thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng

Lịch trình mẫu