Cao Bằng thêm 41 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

20/07/2023 957 0
Cao Bằng tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã (phường) một sản phẩm OCOP (One commune one product) - chương trình phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn. Đến nay, UBND tỉnh Cao Bằng công nhận thêm 41 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Chứng nhận đạt thương hiệu OCOP 4 sao dành cho Nấm hương Việt Trúc Mai nh: Nấm hương Việt – Cơ sở sản xuất Trúc Mai

Năm 2022,  có thêm 41 sản phẩm OCOP của 27 chủ thể kinh doanh đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng chấm đạt từ 58 điểm trở lên, trong đó có thêm 06 sản phẩm đạt 4 sao và 35 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm đều được UBND tỉnh Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng tem (logo) chứng nhận OCOP theo thứ hạng sao để in, dán trên bao bì sản phẩm. Kết quả công nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày ký Quyết định công nhận. Trong thời gian nêu trên, các chủ thể có sản phẩm được công nhận đạt sao OCOP có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP theo quy định.

Cụ thể các sản phẩm được công nhận và xếp hạng đạt sao OCOP cấp tỉnh theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng chi tiết trong phụ lục sau:

Tính đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng đã có 97 sản phẩm OCOP (9 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 88 sản phẩm đạt OCOP 3 sao); 67 chủ thể thực hiện OCOP (22 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác, 14 doanh nghiệp và 30 hộ sản xuất, kinh doanh). Qua đó có thể thấy rằng các sản phẩm đã và đang ngày càng khẳng định được tiềm năng, thế mạnh của vùng miền; với chất lượng, mẫu mã ngày càng được nâng lên, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Một số hình ảnh các sản phẩm OCOP của Cao Bằng:

Nấm hương Việt Trúc Mai sản phẩm đạt thương hiệu OCOP 4 sao

nh: Nấm hương Việt – Cơ sở sản xuất Trúc Mai

Nho Hạ đen nho sạch Cao Bằng, sản phẩm đạt thương hiệu OCOP 3 sao

nh: Vườn nho công nghệ xanh Cao Bằng – CAB Grapes Farm

Bún Cao Tuyền, sản phẩm đạt thương hiệu OCOP 3 sao

nh: Hồng Son

Bánh khảo Sơn Tòng, sản phẩm đạt thương hiệu OCOP 3 sao

nh: Bánh khảo Cao Bằng – Sơn Tòng

Trà cao chiết Hà Thủ Ô Đỏ, sản phẩm đạt thương hiệu OCOP 3 sao

nh: Công ty TNHH HATODO

Trà cao chiết Khoai Sâm Hoàng Sin Cô, sản phẩm đạt thương hiệu OCOP 3 sao

nh: Công ty TNHH HATODO

Miến dong Khánh Hoa, sản phẩm đạt thương hiệu OCOP 3 sao

nh: Facebook Hoa Khoang

Tác giả: Hoài Niệm

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu