Hội nghị tổng kết mạng lưới đối tác Công viên địa chất Non nước Cao Bằng 2023

09/01/2024 333 0
Ngày 04/01/2024, Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 của mạng lưới đối tác CVĐC Non nước Cao Bằng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hiện nay, mạng lưới đối tác CVĐC có 45 thành viên chính thức. Các thành viên luôn tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ lợi ích cộng đồng, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh du lịch, cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư gắn với bảo vệ môi trường, quản lý và bảo tồn di sản văn hóa, đa dạng sinh học, phát triển du lịch bền vững.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng báo cáo tổng kết hoạt động mạng lưới đối tác CVĐC năm 2023, trao đổi, thống nhất phương hướng triển khai hoạt động năm 2024. Các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: Bảo vệ môi trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp sạch thân thiện với môi trường, xây dựng các sản phẩm đặc thù của địa phương, các hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, các điểm di sản, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, các hoạt động hỗ trợ, liên kết giữa các thành viên đối tác, quảng bá sản phẩm… đề xuất xây dựng quy chế quản lý các điểm di sản trong vùng CVĐC, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các đơn vị liên quan.

Hội nghị là một trong những hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của các đối tác và cộng đồng địa phương trong hoạt động xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng. Thông qua Hội nghị, nhằm mục đích tạo ra không gian để các thành viên mạng lưới đối tác có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tăng cường kết nối và phát triển du lịch.

Năm 2024, Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác CVĐC; tăng cường kết nối người dân với các đơn vị kinh doanh du lịch ngoài tỉnh; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch bền vững, phát huy giá trị di sản CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.  

Nguyệt Anh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu