HỘI THẢO XÂY DỰNG TÀI LIỆU KHU CHO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VỀ CVĐC TOÀN CẦU UNESCO

26/02/2020 1329 0
Ngày 25/2/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng tổ chức Hội thảo xây dựng tài liệu khung cho hoạt động “CLB Cùng em khám phá CVĐC”.

Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng và thầy, cô các bộ môn ngoại ngữ, sinh học, địa lý, văn học, và lịch sử từ 03 trường THCS và 03 THPT trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Hội thảo nhằm mục đích xây dựng bộ tài liệu khung và tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động “CLB cùng em khám phá CVĐC” trong trường học; đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục về CVĐC và trang bị những kiến thức cần thiết cho các em học sinh về văn hóa, lịch sử, địa lý, sinh học, và bảo vệ môi trường; giúp các em nhận thức và tự hào về những di sản của nơi mình được sinh ra. Qua đó góp phần thực hiện được các mục tiêu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc và tiêu chí của UNESCO, cụ thể là Tiêu chí số 1 “CVĐC toàn cầu UNESCO tích cực giáo dục cộng đồng và du khách tất cả các lứa tuổi. CVĐC toàn cầu là các lớp học ngoài trời cho học sinh, sinh viên các nhà nghiên cứu, và là môi trường khuyến khích thúc đẩy phát triển bền vững, lối sống bền vững, và khuyến khích sự tự hào về đa dạng văn hóa.” Đây cũng là một trong những khuyến nghị của UNESCO đối với CVĐC Non nước Cao Bằng cần cải thiện trong kỳ tái thẩm định tới.

Các học viên trao đổi, thảo luận góp ý xây dựng các tài liệu hỗ trợ triển khai hoạt động “CLB cùng em khám phá CVĐC”.

Hội thảo đã lắng nghe các báo cáo viên Ban quản lý CVĐC chia sẻ các thông tin về CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; mục đích, ý nghĩa của hoạt động “CLB cùng em khám phá CVĐC”; giới thiệu về dự thảo Tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động và dự thảo bộ tài liệu khung cho hoạt động sẽ được triển khai trong trường học. Tại Hội thảo các đại biểu cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các bộ tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động “CLB cùng em khám phá CVĐC”.

Hoạt động “CLB cùng em khám phá CVĐC” được thí điểm trong năm 2020, sau đó Sở GD&ĐT phối hợp với BQL CVĐC sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, hoàn thiện bộ tài liệu, tiến hành nhân rộng và chia sẻ cho các trường trong vùng CVĐC để hướng dẫn triển khai hoạt động tuyên truyền và giáo dục về CVĐC trong trường học, đặc biệt là việc cụ thể hóa Mục tiêu số 4 về Đảm bảo chất lượng giáo dục và giáo dục bền vững của Liên hợp quốc, cũng như góp phần đảm bảo đáp ứng được Tiêu chí số 1 của UNESCO đối với 1 CVĐC toàn cầu về giáo dục cộng đồng.

Vi Trần Thùy

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu