Hội thảo xin ý kiến Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

31/12/2020 1244 0
Ngày 30/12/2020 tại thành phố Cao Bằng, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng phối hợp tổ chức Hội thảo xin ý kiến Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Vụ Thị trường du lịch; Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Tỉnh Đoàn thanh niên; UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh, Hiệp hội du lịch Cao Bằng.

Cao Bằng là nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng về văn hóa, tự nhiên để phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Kết cấu hạ tầng và hạ tầng phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Hệ thống giao thông, các cơ sở lưu trú, nhà hàng chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch chưa có thương hiệu, các tuor du lịch khai thác còn đơn lẻ, thiếu sự liên kết vùng để hình thành tuyến du lịch liên vùng đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch. Hoạt động xúc tiến du lịch của Cao Bằng còn hạn chế. Nguồn nhân lực du lịch thiếu và chưa có tính chuyên nghiệp. Nguồn lực đầu tư cho du lịch còn hạn chế, đặc biệt là chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035” là nhiệm vụ có tính cấp thiết, nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào du lịch; quản lý, khai thác hợp lý và có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, tạo việc làm, nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để Đề án sớm được phê duyệt, góp phần phát triển du lịch Cao Bằng theo từng giai đoạn./.

ĐTH - Ảnh HT

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu