Thông báo kết quả cuộc thi "Ảnh đẹp Non nước Cao Bằng" (2022-2023)

13/07/2023 1115 0

Ban tổ chức Cuộc thi "Ảnh đẹp Non nước Cao Bằng" (2022-2023) thông báo kết quả các tác phẩm đạt giải như sau:

 

Các hình ảnh đạt giải dưới đây.

Cao Bằng

CB

Cao Bằng

CB

CB

BTC Cuộc thi

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu