Tổ chức Giải chạy Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022

15/08/2022 834 0
Giải chạy Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022 (Chạy giữa xứ sở thần tiên) sẽ được tổ chức trong 5 ngày (từ 28/9/2022 đến ngày 02/10/2022) với các cự ly: 200Km, 110Km, 60Km, 42Km, 25Km, 15Km và 10Km.

Lịch trình mẫu