Triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

05/08/2020 992 0

Bluezone là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân để nhận cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch.

Xem văn bản tuyên truyền về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Sở Thông tin và truyền thông tại đây!

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu