Video ấn tượng sắc màu văn hóa các dân tộc Cao Bằng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

24/05/2024 265 0
Vừa qua, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng tham gia chương trình “Ngày hội non sông thống nhất” trong khuôn khổ các hoạt động tháng 4 “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Lịch trình mẫu