Video Cao Bằng tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021

21/01/2022 493 0
Video Cao Bằng tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, năm 2021

Đoàn Cao Bằng tham gia đạt 2 giải A, 04 giải B và 03 giải C; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Lai Châu;Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen có nhiều đóng góp tích cực trong tổ chức Ngày hội.

 

Phòng: TTDL

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu