Video tuyên truyền bầu cử chủ đề 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

22/05/2021 236 0
Nội dung giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I, ngày 6/01/1946.

- Chỉ đạo thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh Cao Bằng.

- Phối hợp dàn dựng video: Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu