Video tuyên truyền bầu cử chủ đề 2: Một số hình ảnh về Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng

22/05/2021 363 0
Video trình chiếu một số hình ảnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

- Chỉ đạo thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh Cao Bằng

- Phối hợp dàn dựng video: Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng.

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu