Thông Nông: Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch

27/12/2019 1420 0
Nhằm khai thác giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương, huyện Thông Nông đang tích cực tuyên truyền cho ngươi dân về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các nghề truyền thống địa phương.

Tranh thờ của người Dao Đỏ

Huyện Thông Nông hiện còn duy trì khá nhiều nghề truyền thống của các dân tộc địa phương. Theo khảo sát, người dân vẫn duy trì nghề chế tác trang sức bằng bạc, nghề vẽ tranh thờ của người Dao Đỏ tại xã Thanh Long, nghề đúc lưỡi cày của người Dao xã Yên Sơn, nghề làm giấy bản, làm men lá ở thị trấn Thông Nông. Tuy nhiên, những nghề này còn rất ít nghệ nhân duy trì. Theo thống kê, nghề chế tác trang sức bằng bạc chỉ còn 1 nghệ nhân, nghề vẽ tranh thờ chỉ còn 2 nghệ nhân và nghề đúc lưỡi cày gang chỉ còn 1 nghệ nhân. Các nghệ nhân cho biết, việc truyền dạy nghề cho lớp trẻ cũng gặp khó khăn, nguy cơ mai một dần.

Trước tình hình đó, huyện Thông Nông đang chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông phối hợp với cơ sở thống kê và tham mưu cho huyện kế hoạch bảo tồn và truyền dạy lại nghề truyền thống cho lớp trẻ. Đồng thời duy trì các nghề truyền thống độc đáo thành sản phẩm hàng hóa gắn với phát huy giá trị các danh lam thắng cảnh như bãi tình, xã Thanh Long, thác Nặm Ngùa, xã Ngọc Động, hang Ngườm Vài, xã Cần Yên để phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

Việt Hùng - Khánh Triều

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu